Project

Ecologische monitoring OW-plan Oostende: Zeewering en Maritieme toegankelijkheid te Oostende (T1 situatie - eerste fase)

Looptijd
01-03-2010 → 31-12-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
Trefwoorden
maritieme toegankelijkheid
 
Projectomschrijving

Algemene offertevraag voor diensten: Ecologische monitoring OW-plan Oostende: zeewering en maritieme toegankelijkheid te Oostende (t1 situatie-eerste fase).
Het voorwerp van de opdracht is tweeërlei :
1) Het nemen van stalen en laboratoriumonderzoek betreffende de biologische t1-situatie van zachte substraten, in de kustzone te Oostende (en , alsook de verwerking, analyse, interpretatie en rapportering van de analyseresultaten;
2) Het verlenen van deskundig advies, o.m. het formuleren van onderzoeksvoorstellen en ondersteuning bij het opmaken van MER-rapporten
De opdracht houdt volgende taken in:
1. Meetcampagne zachte substraten
* staalname van strand- en vooroevermonsters;
* biologisch laboratoriumonderzoek van de monsters (macrobenthos-onderzoek);
* fysico-chemisch laboratoriumonderzoek van de monsters;
2. De verwerking, analyse, interpretatie en rapportering van de analyseresultaten, inclusief de koppeling van de fysico-chemische gegevens aan de biologische. De tot nu toe verzamelde data m.b.t. ecologische T0-monitoring wordt geïntegreerd in de rapportering.
3. Verlenen van deskundig advies op basis van eigen expertise en onderhavig onderzoek.