Project

De Latijnse verb phrase: delimitatie, interne structuur en diachrone evolutie

Looptijd
01-10-2011 → 01-10-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Linguistics
  • Literary studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
Latijn historische taalkunde generatieve syntaxis woordvolgorde
 
Projectomschrijving

Het project betreft de syntaxis van de Latijnse Verb Phrase en Tense Phrase, en meer specifiek de positie van het werkwoord ten opzichte van de argumenten en functionele elementen zoals bijwoorden en negatie. Het onderzoek is gebaseerd op een corpusanalyse, met teksten van 350 v.Chr. tot 550 n.Chr. Het theoretische kader is dat van de generatieve syntaxis.