Project

Duurzame toegang tot veilig drinkwater en basissanitatie in het semi-ariede Noord-Ethiopië, met specifieke aandacht voor de koppeling tussen kleinstedelijke en rurale gebieden (SELAM-WATSANI)