Project

Biologische bestrijding van Verticilium verwelking door de inheemse endofytische schimmel Verticilium tricorpus.