Project

Biologische bestrijding van Verticilium verwelking door de inheemse endofytische schimmel Verticilium tricorpus.

Code
179V7811
Looptijd
01-10-2011 → 31-01-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
verticillium tricorpus
 
Projectomschrijving

De hoofddoelstelling van dit project is om bij te dragen tot een duurzame beheersingsstrategie voor Verticillium verwelkingsziekte door het ontwikkelen van een biologische bestrijding op basis van de inheemse endofytische schimmel Verticillium tricorpus. In het project wordt bloemkool als modelsysteem gebruikt, maar het potentieel van Verticillium tricorpus is niet gelimiteerd tot bloemkool. Daarom zal eveneens de interactie tussen Verticillium tricorpus en aardbei worden bestudeerd en zal nagegaan worden of Verticillium tricorpus kan ..
Daar Verticillium verwelking kan optreden in een groot aantal gewassen kunnen de resultaten van de project potentieel van nut zijn voor een brede groep van telers consumenten en de agro-industrie. in eerste instantie zullen de resultaten rechtstreeks bruikbaar zijn voor bloemkooltelers. De tweede groep die baat heeft bij dit project is de aardbeiproductieketen.