Project

Ontwikkelen van een droogte monitoring en waarschuwingssysteem voor de centrale hooglanden van Vietnam

Code
13V19020
Looptijd
01-01-2020 → 31-08-2022
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Natural hazards
Trefwoorden
droogte early warning system
 
Projectomschrijving

Deze studie beoogt het ontwikkelen van een droogte monitoring en waarschuwingssysteem voor de centrale hooglanden van Vietnam dat gebaseerd is op satellietwaarnemingen om zo de droogtecondities in real time te kunnen evalueren. Om de onzekerheden in satellietwaarnemingen te kunnen reduceren, zullen verschillende bronnen van satellietgegevens worden geintegreerd met data fusie technieken, waarna het gekalibreerd wordt aan in-situ gegevens. Voor de droogtevoorspelling en -waarschuwingscomponent zullen we een data-gedreven model bouwen dat zowel klimaatvariabelen gebruikt als huidige en vorige droogtecondities om de droogtecondities in de toekomst te voorspellen.