Project

Opwaarderen van nevenstromen uit de bioraffinage via ketenverlenging en fermentatie