Project

Strategieën van legitimatie. Het spanningsveld tussen de lokale overheid en het verzet in België in een periode van transitie 1944-1946

Looptijd
01-10-2008 → 30-09-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
    • Study of regions
Trefwoorden
legitimiteit regimecrisis wereldoorlog II
 
Projectomschrijving

Legitimatie en contestatie van gezag als onderdeel van de studie van conflicten en regimecrises zijn een belangrijk studieobject binnen de politieke geschiedenis. De focus ligt op de het lokale niveau dat vaak verwaarloosd wordt, terwijl het juist daar is dat de interactie en spanning tussen overheid en samenleving, alsook de werking van het legimiteitsconcept duidelijker zichtbaar worden.