Project

Ethiek van de nieuwe biowetenschappen/ een kritische analyse van wetenschappelijke argumenten en technische oplossingen als het antwoord op ethische dilemma's in het stamcel- en kloneerdebat.