Project

Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap “Contrastieve linguïstiek : constructionele en functionele benaderingen” (WO.013.11N)

Looptijd
01-01-2011 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language studies
    • Linguistics
    • Theory and methodology of linguistics
    • Other languages and literary studies
Trefwoorden
taaltypologie constructiegrammatica functionele taalkunde contrastieve taalkunde
 
Projectomschrijving

De WOG wordt gecoördineerd door de onderzoeksgroep Contragram (Ugent) en bundelt 10 onderzoekscentra met internationaal gerenommeerde expertise op het snijpunt van de contrastieve linguïstiek en taaltypologie enerzijds, en de constructiegrammatica en/of functionele taalkunde anderzijds, met als doel versplinterde initiatieven op dit domein te coördineren en een grondige theoretisch-methodologische reflectie te ontwikkelen over de wisselwerking tussen de genoemde disciplines en frameworks.