Project

Zelfhelende, multifunctionele, geavanceerde hersteltechnologieën in cementgebonden systemen

Acroniem
SMARTINCS
Code
41G05619
Looptijd
01-12-2019 → 30-11-2023
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Building technology
    • Construction materials
    • Construction materials technology
    • Life cycle analysis of construction materials
Trefwoorden
beton zelfhelend herstelmortel
 
Projectomschrijving

SMARTINCS zal een nieuwe generatie ondernemingsgezinde onderzoekers trainen in het voorkomen van degradatie van (i) nieuwe betoninfrastructuur via innovatieve, multifunctionele zelfhelingsstrategieën; (ii) bestaande betoninfrastructuur via geavanceerde hersteltechnologie. Het project brengt de ervaring bijeen van onderzoeksinstellingen die pioniers zijn op vlak van slimme cementgebonden materialen, versterkt door leidinggevende bedrijven in de waardeketen van SMARTINCS, en certificatie- en pre-standaardisatie-instellingen. 15 onderzoekers zullen onderricht worden om te beantwoorden aan de duidelijke vraag om nieuwe levenscyclus- en duurzaamheidsgebaseerde denkwijzen toe te passen bij het ontwerp van betonconstructies. Zo worden het gebruik van hulpbronnen en productie van afval in lijn gebracht met Europa ’s strategie gericht op circulaire economie. Deze nieuwe generatie onderzoekers zal onmiddellijk inzetbaar zijn voor de introductie van nieuwe technologieën, zodat de verwachte spectaculaire groei van zelfhelende materialen in de markt kan plaatsvinden. Door gecombineerd experimenteel onderzoek en gekoppelde multischaalmodellen gaat SMARTINCS voorbij de huidige stand van het onderzoek wat betreft (1) de efficiëntie van zelfhelend beton, tegen aanvaardbare prijs voor realistische toepassingen; (2) de multifunctionaliteit van de zelfhelende oplossingen (corrosie-inhibitie, zelfmonitorend); (3) technologie voor lokale toepassing van helende agentia in risicozones, in hoogwaardige grouts en herstelproducten. Alle onderzoekers zullen ook een training genieten betreffende ondernemerschap en business modellen. Bovendien zal door het invoeren van zelfhelende technieken in ontwerpcodes en levensduurmodellen en een beoordeling van de milieu-impact, het invoeren van de nieuwe technologie in de markt vereenvoudigd worden, zodat de Europese innovatiecapaciteit bevorderd wordt. Een evenwichtige gender balans bij promotoren en lesgevers zal ook vrouwelijke wetenschappers overhalen om leidende posities in technologie en ingenieurswetenschappen te ambiëren.