Project

Ontcijferen van het functionele fenotype van ?d T cellen in spondyloarthritis.

Code
3F033521
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Adaptive immunology
    • Autoimmunity
    • Innate immunity
    • Other medical and health sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
spondyloarthritis
 
Projectomschrijving

Spondyloarthritis (SpA) is een chronische immuungemedieerde ontstekingsziekte die niet enkel de gewrichten en entheses, maar ook epitheliale barrières aantast. γδ T cellen spelen een cruciale rol in het SpA ziektebeeld. In ons project willen wij het functionele fenotype en de variabele status van γδ T cel immuniteit in SpA onderzoeken. Het is nog onduidelijk of de mechanismen die chronische ontsteking stimuleren verschillen tussen de aangetaste weefsels en of dit de variatie aan responsen op behandelingen tussen patiënten met verschillende ziektebeelden kan verklaren. We zullen dit onderzoeken via een functionele- en immunofenotypering van γδ T cellen van de darmen, gewrichten en perifeer bloed van nieuw gediagnosticeerde onbehandelde SpA patiënten en in een muismodel van SpA. De recirculatie van immuuncellen tussen de darmen en de gewrichten zal bestudeerd worden in muizen transgeen voor een foto-converteerbaar Kaede fluorochroom. Ten slotte willen we onderzoeken of de epigenetische modulatie van het γδ T-celfenotype-plasticiteit in SpA, mogelijk een bepalend rol speelt voor het bereiken van drugsvrije remissie. De bekomen dataset zal geanalyseerd worden in de context van therapeutische resultaten in een klinische setting. Onze studie zal zo een gedetailleerd beeld geven van afwijkende γδ T-celkenmerken in ontstoken weefsels in SpA en de potentiële rol in therapeutische responsen.