Project

Het belang van het ongeboren kind? Rechten en reflecties.

Code
BOF/STA/201909/051
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • History of education
    • Philosophy of education
    • Family studies
Trefwoorden
kindzijn ouderschap kinderrechten
 
Projectomschrijving

Eén van de belangrijkste vaststellingen in mijn vorige onderzoeksprojecten is de hedendaagse focus op vroege en effectieve interventie in de ouder - kind relatie om kinderen te beschermen. Het 'belang van het kind' staat vaak centraal in de discussies over hoe, wanneer en op welke manier een interventie legitiem is en kent daarbij verschillende invullingen. Deze zoektocht naar het belang en de rechten van het kind staan daarom vaak centraal in pedagogisch onderzoek. Huidig onderzoek richt zich echter uitsluitend op het kind vanaf de geboorte. Nochtans omvatten heel wat actuele ethisch, pedagogische discussies ook het kind voor de geboorte waarin de prenatale fase vaak onderwerp van discussie is. Denk maar aan de abortuskwestie, draagmoederschap, (anoniem) donorschap, discreet of anoniem bevallen, afstammings- of verwantschapdiscussies, meerouderschap en vroegtijdige uithuisplaatsing, enz.  We weten onderzoeksmatig zeer weinig over de positie, het statuut en de rechten van het ongeboren kind en bij uitbreiding over de impact van vroegtijdige interventies op de primaire opvoedingsrelatie en de rechten van de ouders. Deze actuele tendensen in zake ouder-zijn en kind-zijn dagen de pedagogiek uit om zich te buigen over haar meest fundamentele vraagstukken. In dit onderzoek staat daarom de zoektocht naar het belang van het ongeboren kind centraal.