Project

Detectie van DNA-peptide interacties via cross-linking: bidirectionele toepassing van de furan-oxidatie methodologie

Code
01SM0709
Looptijd
01-12-2009 → 31-05-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Macromolecular and materials chemistry
    • Organic chemistry
Trefwoorden
DNA-proteïne interacties peptidesynthese crosslinking
 
Projectomschrijving

Door middel van synthese van major groef-bindende peptiden met een onnatuurlijke furan-aminozuurbouwsteen zal getracht worden een in Kyoto ontwikkeld modelsysteem dat op eenvoudige wijze synthetisch kan gemodificeerd worden met de gewenste crosslink functionaliteit. Na complexvorming met DNA-duplexen zal door selectieve oxidatie, de furaneenheid in waterig midden omgezet worden tot een reactieve enalfunctionaliteit, die dan vervolgens kan reageren met de nucleofiele exocyclische aminefuncties van de DNA basen in major groef.