Project

Extracellulaire vesikels als niet-invasieve markers om bij humane embryo’s de kans op implantatie en klinische zwangerschap te voorspellen

Code
3E022320
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Animal developmental and reproductive biology
 • Medical and health sciences
  • Reproductive medicine
  • Cell growth and development
  • Cell signalling
  • Developmental biology
Trefwoorden
Extracellulaire blaasjes
 
Projectomschrijving

Infertiliteit is een belangrijk probleem in onze maatschappij. Ondanks het feit dat veel vooruitgang is geboekt in geassisteerde voortplantingstechnieken zoals IVF, wordt gemiddeld in slechts 30% van de IVF-cycli een zwangerschap bereikt, waarbij de kwaliteit van het embryo een belangrijke rol speelt. Recent hebben we aangetoond dat runderembryo’s microRNAs en extracellulaire vesikels (EVs) kunnen vrijzetten in het cultuurmedium. We hebben deze EVs ook gevonden bij humane embryo’s. MicroRNAs en EVs zijn belangrijk voor de communicatie tussen cellen. Ze beïnvloeden de translatie van genen naar eiwitten, en spelen een regulerende rol in biologische processen, waaronder zwangerschap. We stellen voorop dat EVs van een competent humaan embryo dat een zwangerschap induceert na transfer, verschillen van EVs die vrijgezet worden door een incompetent embryo. In deze studie zullen we EVs verzamelen van cultuurmedium waarin een humaan embryo werd gekweekt, dat vervolgens werd overgeplant. We zullen aantonen dat er embryo-maternale communicatie bestaat door internalisatie van EVs aan te tonen in een endometriale cellijn model, dat werd blootgesteld aan EVs van competente en incompetente embryo's. De inhoud van deze EVs zullen we retrospectief vergelijken tussen embryo’s waarmee een zwangerschap verkregen werd en embryo’s waarmee geen zwangerschap startte. Op deze manier kunnen we biomarkers identificeren om de kansen op zwangerschap beter in te schatten.