Project

De oorsprong van de intestinale en met de huid geassocieerde microbiomen van kikkervisjes en hun rol in immunocompetentie tegenover een schimmel pandemie bij amfibieën

Code
3F030321
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal immunology
    • Mycology
    • Transcriptomics
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary immunology
Trefwoorden
Batrachochytrium dendrobatidis
 
Projectomschrijving

Chytridiomycose is een infectieziekte die wereldwijd in het wild levende populaties van amfibieën ernstig heeft aangetast of uitgeroeid. Kikkervisjes spelen een sleutelrol bij de door chytridiomycose gemedieerde achteruitgang van amfibieën. Kikkervisjes geïnfecteerd met B. dendrobatidis ondersteunen de persistentie van de schimmel in de amfibiegemeenschap en ze kunnen de infectie overdragen naar de metamorfe levensfase, die het meest vatbaar is voor de dodelijke effecten van chytridiomycose. Factoren die de prevalentie van B. dendrobatidis en infectiebelasting bij kikkervisjes bepalen, zijn momenteel slecht gekend. Recente studies tonen aan dat het microbioom een sleutelrol speelt bij de ontwikkeling van immunocompetentie bij verschillende gewervelde soorten. Dit zou kunnen betekenen dat verschillen in ‘bron’microbiomen waarschijnlijk de microbiële gemeenschappen van kikkervisjes sturen en mogelijk de immunocompetentie tegenover de schimmel en dus B. dendrobatidis infectie en ziektedynamiek. Na het ontwikkelen van een axenisch kikkervis model van Discoglossus pictus, zal ik de bron van het huid- en darmmicrobioom in de kikkervisjes bepalen. Ten slotte zal ik de impact beoordelen van het microbioom op B. dendrobatidis infectiedynamiek en de immuunontwikkeling tegenover een zeer virulente schimmelstam.