Project

Naar een contextualistische theorie van cross-disciplinaire kennisgeneratieprocessen.

Looptijd
01-10-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
 
Projectomschrijving

Dit project gaat over cross-disciplinaire kennisvergaringsprocessen (CD processen). Onderzoek is cross-disciplinair (CD) wanneer het verschillende disciplines combineert. CD onderzoek wordt de laatste decennia steeds meer aangemoedigd door onderzoeksraden, academies en universiteiten. Tegelijkertijd werd het ook zelf een populair onderzoeksonderwerp, maar ondanks het onderzoek naar CD research, is er geen theorie over CD processen. Toch zou een dergelijke theorie zeer nuttig en filosofisch interessant zijn. Het doel van dit project is dan ook om een contextualistische theorie van CD processen te ontwikkelen, d.w.z. een theorie die toelaat (i) de CD processen in specifieke onderzoeksprojecten te analyseren en (ii) systematisch inzicht te verschaffen in de overeenkomsten en verschillen tussen de CD processen in verschillende projecten. De beoogde theorie bestaat uit een set van explicaties van vaak voorkomende concepten in de wetenschappelijke literatuur. Twee groepen van concepten zijn belangrijk. De eerste groep bestaat uit concepten die verwijzen naar acties en producten van disciplines, zoals ‘data’, ‘model’ of ‘representatie’. De tweede groep bestaat uit concepten die verwijzen naar interacties tussen disciplines, zoals ‘overbruggen’, ‘integreren’ of ‘lenen’. Door de explicaties toe te passen op specifieke CD projecten wordt het mogelijk om (i) de CD processen binnen een project te analyseren (ii) de CD processen binnen verschillende projecten te vergelijken.