Project

Leren in Byzantium: een socio-literaire studie over Griekse didactische poëzie in de 11de en 12de eeuw

Code
3F029521
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Literatures in Greek
    • Medieval literature
    • Poetics
    • Literary history
Trefwoorden
didactische poëzie
 
Projectomschrijving

Didactische poëzie was een populair genre in de oudheid en de middeleeuwen. Na een tijdelijke halt in productie van de 6de tot de 10de eeuw, kwam er een heropbloei van Griekse didactische poëzie in de 11de en 12de eeuw, gerelateerd aan de politieke en socio-culturele omstandigheden van het Byzantijnse rijk. Veel didactische poëzie uit deze twee eeuwen is nog niet gepubliceerd, en de gedichten die wel uitgegeven zijn werden nog niet uitvoerig bestudeerd. Bijgevolg is onze kennis van Byzantijnse didactische poëzie nogal beperkt. Dit project streeft ernaar om dit te veranderen door de literaire analyse van een corpus te combineren met historische contextualisering. Hiermee zoek ik een antwoord op de volgende onderzoeksvraag: “Wat karakteriseert Griekse didactische poëzie uit de 11de en 12de eeuw en hoe hebben de socio-culturele context van deze periode en de kenmerkende elementen van dit literaire genre elkaar beïnvloed?”