Project

Zelfdeterminatie en (im)mobiliteit in de hedendaagse Ruslandduitse roman

Code
3F026412
Looptijd
01-10-2012 → 30-09-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language studies
    • Literary studies
Trefwoorden
transculturaliteit identiteit roman minderhedenliteratuur ruslandduits migratie mobiliteit hedendaags
 
Projectomschrijving

Door de toenemende globalisering groeide de aandacht voor migratie- en minderhedenliteratuur binnen de Duitse literatuurwetenschap. Het doel van dit project is om de fictionalisering van identiteitsverschuivingen onder de invloed van (im)mobiliteitsprocessen te analyseren in de Ruslandduitse hedendaagse roman. Daartoe zullen retorische en narratologische strategieën onderzocht worden in het licht van de Ruslandduitse socio-historische achtergrond.