Project

Hoe induceert neonatale pneumovirus infectie een verhoogd risico op astma?

Code
3F029221
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Adaptive immunology
    • Allergology
    • Innate immunity
    • Respiratory medicine
Trefwoorden
Astma Neonatale RSV-infectie Samenstelling van de moeder
 
Projectomschrijving

Allergisch astma is een van de frequentste niet-overdraagbare ziektes in de wereld met een opmerkelijke impact op de levenskwaliteit. De prevalentie stijgt nog steeds, voornamelijk in lage tot midden inkomenslanden. Desondanks is er nog altijd geen genezing mogelijk. Epidemiologische studies tonen een associatie tussen erstige lage luchtweginfectie in de eerste levensmaanden en de ontwikkeling van allergisch astma later in het leven. Daarnaast is eerder materneel dan paterneel astma geassocieerd met allergie ontwikkeling in het nageslacht. Daarom veronderstellen we dat ernstige RSV-infectie de drempel verlaagt voor allergische sensitisatie in vatbare kinderen, voornamelijk degene met een allergische moeder. Naast een genetische factor kan een circulerende factor (vb. antilichamen van de moeder) verantwoordelijk zijn voor dit effect. De laatste jaren heeft het gastlabo nieuwe muismodellen ontwikkeld dewelke zeer relevant zijn voor de studie van de link tussen virale infecties en allergisch astma. Een infectiemodel met PVM, de muis analoog van RSV, is lopende in zowel neonatale als volwassen muizen. Door meer inzichten te verwerven in de fundamenten van astma hopen we nieuwe en betere targets te vinden voor de behandeling en/of preventie van allergisch astma.