Project

Bergsons vergeten rol in de geschiedenis and filosofie van de biologie

Code
3E018920
Looptijd
01-11-2020 → 28-02-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History not elsewhere classified
    • General philosophy of science
    • Continental philosophy
Trefwoorden
Henri Bergsen
 
Projectomschrijving

De Franse filosofoof Henri Bergson publiceerde in 1907 een metafysische interpretatie van de biologische evolutie onder de titel Creatieve Evolutie (L’Évolution créatrice). Het was een bestseller die hem internationale roem bracht. Historici zijn echter doorgaans van mening dat Bergsons ideeën geen blijvende indruk op de biologie hebben nagelaten, en Bergson wordt veelal genegeerd in de Anglo-Amerikaanse analytische filosofie van de biologie. Maar de kwesties die Bergson besprak – de fundamentele verschillen tussen levende en levenloze materie, de rol van de geest in de evolutie, de begrenzingen van de wetenschappelijke studie van het leven, de tijdgebonden aard van organismen – overlappen met belangrijke 20ste-eeuwse debatten in de biologie, en zijn nog steed relevant voor huidige debatten in de filosofie van de biologie. In dit project zal ik laten zien dat Bergsons nalatenschap voor de 20-eeuwse biologie veel significanter is dan gedacht. Ik zal onderzoeken hoe Bergsons filosofie doordrong in debatten over evolutie en over de verhouding tussen biologie en natuurkunde, en ik zal ononderzochte Bergsoniaanse biologen van diverse nationaliteiten en achtergronden onder de loep nemen. Als resultaat zullen we nieuwe inzichten verkrijgen in de verhouding tussen biologie en filosofie in de 20e eeuw, en op grond daarvan conceptuele inzichten in huidige debatten in de filosofie van de biologie.