Project

Culturele Identiteit en de Stad – Een socio-culturele ruimtelijke benadering van inclusieve verstedelijking voor inheems interne vluchtelingen in Mindanao

Code
3F028221
Looptijd
01-11-2021 → 31-01-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Ethnicity and migration studies
  • Urban anthropology
  • Race and ethnic relations
  • Social work not elsewhere classified
 • Engineering and technology
  • Urban and regional design, development and planning not elsewhere classified
Trefwoorden
stedelijke interne verplaatsing
 
Projectomschrijving

Binnenlandse ontheemding is een van de migratie en stedelijke fenomenen met de grootste negatieve impact wereldwijd, dit terwijl binnenlandse vluchtingen (IDP's) ondervertegenwoordigd blijven in alle discourse. We stellen dat binnen deze groep inheemse volkeren het meest kwetsbaar zijn voor ontheemding en meest kwetsbaar in de steden waar zij terecht komen. Wij argumenteren dat het behoren tot de groep van inheemse bevolking én tot die van interne vluchtelingen (IDIPs), leidt tot een synergie van kwetsbaarheden, blootstellingen aan risico's, mensenrechtenschendingen en een beperkte bescherming. Het doel van dit project is om de integratie van IDIPs in gaststeden te onderzoeken en hierbij uitsluitingsmechanismen, beschermingsinstrumenten, de herdefiniëring van de culturele identiteit, en de percepties ‘thuis horen’ beter te begrijpen. Dit onderzoek baseert zich op inzichten uit drie onderzoeksdomeinen: vluchtelingen -en migratiestudies, sociaal werk en duurzame en inclusieve verstedelijking, geanalyseerd door een innovatieve sociocultureel-ruimtelijk lens. We maken gebruik van een kwalitatief mixed-methode onderzoek, bestaande uit literatuuronderzoek, semi-gestructureerde interviews, analyse van beleidscoherentie en participatieve workshops. Een beter begrip van de contextuele nuances voor de groep van IDIPs kan leiden tot aanbevelingen voor IDIP-inclusieve, responsieve, en adaptieve verstedelijking.