Project

Minderheden onder Engelse Heerschappij: Vlamingen in Engeland en Gaels in Engels Ierland, 1150-1300

Code
3E017920
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • European history
  • Medieval history
  • Postcolonial studies
 • Social sciences
  • Comparative law
  • History of law
Trefwoorden
juridische en sociale vergelijking van middeleeuwse minderheden
 
Projectomschrijving

De geschiedenis van middeleeuws Vlaanderen en Ierland wordt meestal onderzocht door historici vanuit verschillende perspectieven, hoewel de behandeling, status en perceptie van de Vlamingen in het twaalfde-eeuwse Engeland opmerkelijke gelijkenissen vertoont met die van de Gaelische Ieren in het twaalfde-eeuwse Ierland. Beiden werden beschouwd als inferieur aan, maar ook gewelddadiger dan de Engelsen. Beiden waren politieke minderheden. Deze twee groepen bevatten echter ook bepaalde individuen, die door de Engelsen niet als anderen beschouwd werden. Dit project zal de juridische en sociale status van de twee groepen bepalen door een vergelijkende analyse van juridische en sociale gegevens. Het doel van deze studie is om, met behulp van een interdisciplinaire methodologie, de gelijkenissen en verschillen te onderzoeken van de gevallen waarin leden van de twee groepen door de Engelsen werden aanvaard, de koninklijke rechtbanken mochten gebruiken en land mochten houden. Het tweede doel is om te analyseren wanneer en hoe de Vlamingen en Gaels werden afgewezen door de Engelsen. Deze studie zal ingaan op het twaalfde-eeuwse fenomeen van een verstrakkende Engelse identiteit die volkeren tot anderen maakte, en de retoriek vergelijken met juridisch en maatschappelijk archiefmateriaal om de gevolgen ervan te bepalen. Dit project zal de kloof overbruggen tussen de continentaal-Europese en Brits-insulaire studies en de geschiedenis van middeleeuws Vlaanderen, Engeland en Ierland.