Project

Sociale en intellectuele interactie tussen aanhangers van het Zoroastrisme, Jains en Hindoes onder Islamitisch bewind in Gujarat

Code
3E015920
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Middle Eastern history
    • Historical linguistics
    • Philology
    • History of religions, churches and theology
Trefwoorden
Indo-Iraanse oude talen en religies. Zoroastrisme. Paleografie Historische taalkunde. Geschiedenis van religies Filologie
 
Projectomschrijving

Dit project is een herevaluatie van, en bijdrage aan, de geschiedenis van Zoroastrische Parsis, Jains en Hindoes onder Islamitisch bewind in Gujarat (ca. 1407-1756 CE). Geleerden uit deze gemeenschappen waren als intellectuelen en kopiisten verbonden aan de hoven van de Islamitische heersers, waar ze schreven over verschillende onderwerpen. Hun onderlinge religieuze, economische, en sociale rivaliteit weerklinkt occasioneel ook in hun manuscripten. Dit project kijkt in de eerste plaats naar teksten in het Perzisch. De relevante manuscripten zullen worden verzameld en gedigitaliseerd, waarna ze opgenomen worden in een database waar ze gecategoriseerd, vertaald, en becommentarieerd zullen worden op basis van kruisreferenties met werken geproduceerd door leden van de andere gemeenschappen. In vergelijking met eerder onderzoek onderscheidt dit project zich door het gebruik van de vooralsnog niet onderzochte Hamilton collectie, en van de Rivāyāt manuscripten, die niet aan het hof werden geproduceerd, maar wel door dezelfde Parsi geleerden werden opgesteld. Daarenboven draagt ook het de vergelijking en het kruisverwijzen van dit materiaal met teksten die in dezelfde context geproduceerd werden door andere gemeenschappen bij aan de innovativiteit van dit project. De resultaten die voortkomen uit dit project zullen een nieuw perspectief bieden, en bijdragen aan een beter begrip van de geschiedenis van Jains, Hindoes, Parsis, en de diverse samenleving in Islamitisch Gujarat.