Project

Ontrafelen van de natuurlijke isotopische fractionatie van Fe bij homeostatische processen voor het begrijpen van het effect van niet-optimale Fe regulatie op de isotopische samenstelling van het element in biologische vloeistoffen.