Project

Ontrafelen van de natuurlijke isotopische fractionatie van Fe bij homeostatische processen voor het begrijpen van het effect van niet-optimale Fe regulatie op de isotopische samenstelling van het element in biologische vloeistoffen.

Code
01P06415
Looptijd
01-10-2015 → 30-09-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Analytical separation and detection techniques
    • Instrumental methods
  • Medical and health sciences
    • General diagnostics
Trefwoorden
ijzer metabolisme isotopenverhoudingen celllijn experimenten multi-collector ICP-massaspectrometrie
 
Projectomschrijving

Een grondig begrip van de mechanismen die de isotopische fractionatie van Fe in het menselijk lichaam sturen is van cruciaal belang voor het ontwikkelen van een marker voor Fe status. Nu wordt hiervoor vooral gesteund op de bepaling van het ferritinegehalte in serum, maar deze resultaten kunnen beïnvloed zijn door ontsteking, infectie en leveraandoeningen. De isotopische samenstelling van volbloed/serum Fe als een robuuste en betrouwbare indicator van de Fe status wint aan belang. De metabole processen die isotopische fractionatie van Fe veroorzaken zijn echter nog niet volledig ontrafeld. In dit project zullen verschillende cellijnen worden gebruikt voor een in vitro studie van de isotopische fractionatie die met belangrijke Fe fluxen in het lichaam gepaard gaat. Er zal gezocht worden naar correlaties tussen de isotopische samenstelling van Fe in serum en verscheidene medische parameters in hemochromatosis type IV patiënten ter validatie van de in vitro bevindingen. Fe homeostase in de hersenen zal parallel bestudeerd worden om de oxidatieve rol van metalen in de hersenen te achterhalen. Gepaarde serum/CSF stalen van gezonde individuen en patiënten lijdend aan de ziekte van Alzheimer zullen beschikbaar zijn voor het zoeken naar een geschikte biomerker voor vroege diagnose, wanneer therapeutische behandeling effectiever is. Methodes voor de scheiding van Fe gebonden in proteïnes en niet-proteïne-gebonden Fe uit dergelijke stalen zullen ontwikkeld worden en isotopische analyse van de gescheiden fracties zal doorgevoerd worden om na te gaan welke invloed de species op de globale isotopische samenstelling uitoefenen en de diagnostische mogelijkheden van species-specifieke isotopenanalyse te evalueren.