Project

IQD-eiwitten bemiddelen bij de determinatie van de celpolariteit tijdens de ontwikkeling van huidmondjes

Code
3E013720
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Cell division
  • Cell signaling
  • Plant biochemistry
  • Plant cell and molecular biology
  • Plant developmental and reproductive biology
Trefwoorden
Arabidopsis thaliana |
 
Projectomschrijving

Een fundamentele vraag in de ontwikkelingsbiologie is te begrijpen welke de onderliggende mechanismen zijn die het lot van cellen bepalen. Het totstandkomen van de celpolariteit voorafgaand aan een asymmetrische celdeling (ACD) is cruciaal voor de ongelijke verdeling van de celdelingsdeterminanten om dochtercellen met een verschillend lot te genereren. Stomatale ontwikkeling is een krachtig modelsysteem om ACD en de cellulaire lotbepaling in planten te bestuderen. In de stomatale lijn controleert het plant-specifieke intrinsieke eiwit BASL de asymmetrie. BASL verschijnt eerst in de kern en polariseert dan samen met een eiwit genaamd POLAR op de corticale celzijkant vooraleer te delen. Hoewel verschillende intrinsieke regulatoren van stomatale ACD geïdentificeerd werden, zijn de mechanismen die de polariteit bepalen slecht opgehelderd. Eerder werk in het gastlaboratorium heeft een eiwit, geassocieerd met microtubuli, IQD32, geïdentificeerd als een vermeende interactor van zowel BASL als POLAR, wat suggereert dat er een cytoskelet-gemedieerde polarisatie van het BASL-POLAR-complex bestaat. Het doel van dit project is van enerzijds te begrijpen of de polariteit in de stomatale lijn van het cytoskelet afhangt en anderzijds van nieuwe componenten te ontdekken van de vermeende cytoskelet-gerelateerde polariteitsapparatus. Samen zal dit onderzoek leiden tot een beter begrip van de plant-specifieke polariteitsmechanismen die ACD aandrijven.