Project

Stemtherapie met een semi-geoccludeerd aanzetstuk: Van huidige uitdagingen naar next level effectiviteitsstudies

Code
3E013420
Looptijd
01-10-2020 → 21-12-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Speech and language therapy
    • Voice
Trefwoorden
werkzaamheid stemtherapie semi-geocclusief vocaal kanaal
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksvoorstel behandelt twee grote uitdagingen binnen de stemtherapie en meer specifiek de semi-occluded vocal tract (SOVT) therapie. De eerste grote uitdaging is transfer bekomen van het aangeleerde vocale gedrag buiten de therapiesessie. Onderzoek focust voornamelijk op de onmiddellijke effecten die bepaald worden gedurende of onmiddellijk na een SOVT-oefening (= performance). Het is tot op vandaag onduidelijk of er ook definitieve veranderen in het vocale systeem optreden (= learning). De meest concrete methode om deze veranderingen na te gaan is rechtstreekse observatie van de larynx en farynx. Daarom is de eerste doelstelling van dit onderzoek om zowel de onmiddellijke (performance), kortetermijn- (performance to learning) als langetermijneffecten (learning) van drie SOVT-therapieprogramma's (straw phonation in lucht, straw phonation in water - 2cm en straw phonation in water - 5cm) op het vocale gedrag van patiënten met functionele dysfonie na te gaan door directe visualisatie van de (supra)glottale activiteit in de larynx en farynx gebruik makend van flexibele videolaryngostroboscopie. De tweede grote uitdaging binnen stemtherapie is de meest doeltreffende stemoefening selecteren voor een specifieke vocale pathologie. Er is een tekort aan studies die verschillende oefeningen vergelijken in groepen met verschillende diagnoses. Daarom is de tweede doelstelling van dit onderzoek om de beste match te vinden tussen SOVT-oefening en diagnose.