Project

De neurale handtekening van Developmental Coordination Disorder: Op weg naar het beter begrijpen van de motorische leertekorten met behulp van Magnetic Resonance Imaging