Project

De neurale handtekening van Developmental Coordination Disorder: Op weg naar het beter begrijpen van de motorische leertekorten met behulp van Magnetic Resonance Imaging

Code
3E013320
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Learning and behaviour
  • Medical and health sciences
    • Cognitive neuroscience
    • Motor control
    • Sports sciences
Trefwoorden
Ontwikkelingscoördinatiestoornis
 
Projectomschrijving

Wereldwijd kampen 1.8-5.5% van de mensen met Developmental Coordination Disorder (DCD), een ontwikkelingsstoornis die het aanleren van bewegingsvaardigheden bemoeilijkt. Aangezien een adequaat motorisch vaardigheidsniveau nodig is om te kunnen deelnemen aan dagelijkse activiteiten, is het belangrijk om de oorzaak van deze motorische leerproblemen te kennen, zodat gerichte trainingsprogramma’s kunnen worden opgesteld. Hoewel verschillende studies de link tussen motorische problemen en hersenstructuren bij kinderen met DCD hebben onderzocht, rapporteren studies vaak tegenstrijdige resultaten. Verder is er tot nu toe maar één studie die neuroplasticiteit na motorische training onderzocht. Gebruik makend van een within-subject design, zal dit project het effect van (hyper)acute evenwichtstraining (resp. 1 uur & 5 dagen) op de hersenstructuur en de motoriek evalueren bij volwassenen met DCD, om zo de storende invloed van maturiteit in pediatrische populaties te omzeilen. De meest recente beeldvormingstechnieken (e.g., high angular diffusion weighted imaging) en nieuwste analysemethoden (e.g., constraint spherical deconvolution) zullen worden gebruikt om (1) de relatie tussen de hersenstructuur en motorische problemen te onderzoeken, (2) de mogelijke veranderingen in de hersenen als gevolg van de evenwichtstraining na te gaan, en (3) de voorspellende waarde van hyperacute adaptatie op het succes na 5 dagen evenwichtstraining te evalueren.