Project

Numerieke hydroelastische analyse van afgemeerde flexibele offshore drijvende constructies