Project

Numerieke hydroelastische analyse van afgemeerde flexibele offshore drijvende constructies

Code
3F024821
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Hydraulic structures
    • Coastal and estuarine hydraulics
Trefwoorden
afgemeerde flexibele offshore drijvende constructies
 
Projectomschrijving

Grote verankerde offshore drijvende structuren (ODS’s) zoals multifunctionele platformen, hernieuwbare energie en aquacultuur technologieën, artificiële eilanden en drijvende golfbrekers, ondergaan vooral sterke omgevingslasten die hydro-elastische respons en structurele vervormingen induceren. Nauwkeurige simulaties zijn dus essentieel om de bruikbaarheid en het overlevingsvermogen te beoordelen; dit kan enkel bereikt worden door non-lineariteiten in het fluïdum, en hydro-elastische respons in het vaste medium op te oplossen. Om kennistekorten gerelateerd aan hoog betrouwbare simulaties aan te pakken, zal hier een numeriek platform worden ontwikkeld gebaseerd op smoothed particle hydrodynamics (SPH). Dit SPH platform zal gekoppeld worden met een eindige elementenanalyse (EEA)- en een verankeringslijn-solver. De koppeling benut: (i) de capaciteit van mesh-less SPH in het omgaan met complexe geometrieën en non-lineariteiten, (ii) de nauwkeurigheid van de mesh-based EEA in het vatten van de hydro-elastische respons en de ODSs’ vervormingen, (iii) de mogelijkheid om lasten nauwkeurig te bepalen a.d.h.v. de verankeringslijn-solver. Het SPH platform zal gevalideerd worden met beschikbare 3-D experimenten en zal gedemonstreerd worden voor nieuwe opkomende technologieën zoals offshore drijvende zonnepanelen. Dit interdisciplinair onderzoek zal resultaten met hoge impact leveren met toepassingen in o.a. offshore, kust- & maritieme ingenieurswetenschap & offshore hernieuwbare energie.