Project

Burgerschap vanuit kindperspectief: kinderen als mede-onderzoekers op zoek naar hun plaats in de samenleving.

Code
3F024321
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Civic learning and community development
    • History of education
    • Methodology of pedagogical and educational research
    • Other pedagogical and educational sciences not elsewhere classified
 
Projectomschrijving

De positie van kinderen als democratische burgers vormt de laatste tiental jaar een prominent thema in praktijk, beleid en academisch onderzoek. In bestaande wetenschappelijke literatuur wordt onderzoek naar het burgerschap van kinderen vaak beperkt tot de context van scholen, waarbij gefocust wordt op de politieke socialisatie van kinderen in functie van hun volwassen toekomst. Hierdoor wordt hun actuele burgerschap in de hedendaagse samenleving tekort gedaan. Daarenboven krijgen kinderen nauwelijks zelf de mogelijkheid om hun mening en ervaringen te uiten over dit thema. De dominante focus op resultaat-gericht onderzoek naar het burgerschap van kinderen, steeds vanuit een volwassen perspectief resulteert in een gebrek aan kennis over (1) actuele burgerschapervaringen van jonge kinderen en (2) onderzoeksmethoden die vertrekken vanuit kinderen. Deze studie zal daarom vanuit een sociaal-pedagogisch insteek onderzoek doen naar de burgerschapservaringen van jonge kinderen (6-12 jaar) in relatie tot hun bredere leefwereld. Het onderzoek vertrekt vanuit een kwalitatieve kind-gerichte methode waarin kinderen als co-onderzoekers mee de opzet en uitvoering van de studie bepalen. Hierdoor poogt dit onderzoek bij te dragen aan (1) internationale empirisch- en theoretisch gebaseerde kennis over het burgerschap van jonge kinderen en aan (2) de ontluikende onderzoeksmethode met kinderen als mede-onderzoekers, met als doel methodologische en ethische aspecten scherp te stellen.