Project

Geopolitisering van handel - Een nieuwe drijfveer achter het EU China-beleid?

Looptijd
01-11-2021 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • European union politics
    • International politics
    • Political economy
 
Projectomschrijving

Sinds de publicatie van de EU Global Strategy van 2016 lijken de meeste auteurs het erover eens te zijn dat de EU een keerpunt heeft bereikt waarbij ze evolueert naar een meer pragmatische en ‘geopolitieke unie’. De missieverklaring van de President van de Europese Commissie Urusula Von der Leyen in 2019 om een ‘geopolitieke commissie’ te leiden, lijkt deze perceptie te bevestigen. Deze recente trend heeft echter ook een aanzienlijk debat teweeg gebracht binnen academische en beleidskringen omtrent de vraag of dit keerpunt ook impact heeft gehad op het EU handelsbeleid en dus een ‘geopolitisering’ van handel creëert. De controverse rond deze vraag wordt verder aangewakkerd door de ambiguïteit en onenigheid omtrent de betekenis van ‘geopolitisering’. Bovendien blijft China, de EU’s grootste handelspartner en de meest aannemelijke case van eventuele ‘geopolitisering’ van EU handel, onderbelicht. Daarom stelt het onderzoek de volgende onderzoeksvraag: In welke mate en op welke manier vindt zich een geopolitisering van handel plaats in EU-China relaties? Het onderzoek zal deze vraag beantwoorden door middel van een directed content analysis op een omvangrijke dataset van het EU handelsbeleid ten aanzien van China tussen 2015 en 2022. Hierbij zal het onderzoek alle drie niveau’s van het EU handelsbeleid (unilateraal,bilateraal, en multilateraal) en de drie verschillende dimensies die het EU handelsbeleid sturen (belangen-, institutionele en ideationele-dimensie) analyseren.