Project

De impact van euthanasie op nabestaanden: een prospectieve cohortstudie van rouw, gevolgen voor gezondheid en rouwzorg

Code
3E011120
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Public health sciences not elsewhere classified
    • Social medical sciences not elsewhere classified
    • Palliative care and end-of-life care
Trefwoorden
euthanasie rouwzorg mantelzorgers
 
Projectomschrijving

Euthanasie (actieve levensbeëindiging op verzoek van de patiënt) kan artsen, patiënten en hun naasten confronteren met aanzienlijke uitdagingen en eisen. Gezien het ethisch gecontesteerde karakter van de praktijk, is euthanasie een belangrijke medische en maatschappelijke kwestie. Ondanks bezorgdheid over de gevolgen van euthanasie voor naasten van patiënten is vooralsnog nauwelijks aandacht besteed aan hun ervaringen. Met dit project wil ik diepgaand inzicht verkrijgen in rouw, gevolgen voor gezondheid en rouwzorgnoden bij nabestaanden van personen met kanker die overleden door euthanasie. Om de impact van euthanasie op nabestaanden te bepalen, wil ik 1) rouw en gevolgen voor gezondheid en 2) rouwzorg en rouwzorgnoden bestuderen bij nabestaanden van personen met kanker die overleden door euthanasie. Om dit doel te bereiken zal ik een prospectieve cohortstudie uitvoeren waarbij nabestaanden van personen met kanker die overleden door euthanasie vergeleken worden met nabestaanden van personen met kanker die overleden zonder euthanasie. Daarnaast zal ik een kwalitatieve verkenning doen van de ervaringen van nabestaanden van personen met kanker die overleden door euthanasie. Het project zal substantiële inzichten bieden in de impact van euthanasie op naasten, hoe ze omgaan met hun verlies, en het type en de kwaliteit van zorg die wordt geboden aan naasten. De bevindingen van dit project zullen onze kennis en begrip van de processen en gevolgen van euthanasie drastisch verbeteren.