Project

Seksuele gezondheid van adolescenten verbeteren: het proces van gendersocialisatie in vroeg-adolescentie en de link met seksueel gedrag en seksuele gezondheid in laat-adolescentie. Een Vlaamse cohortestudie in internationaal perspectief

Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Nursing
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
Trefwoorden
genderstudies gezondheid
 
Projectomschrijving

Adolescent seksuele gezondheid is een groot probleem voor de volksgezondheid. Bijna 2/3 van de voortijdige sterfgevallen en 1/3 van de totale volwassen ziektelast wordt geassocieerd met voorwaarden of gedragingen die begon in de jeugd, met inbegrip van onveilig seksueel behaviour.2 Dat laatste is ook een belangrijke bijdrage aan disability adjusted life years verloren voor jongeren in bijna elke regio van de world.3 Bijdragen aan de gezondheid van adolescenten is cruciaal voor community health status te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat de huidige aandacht voor seksuele risicoreductie om de seksuele gezondheid te verbeteren 'te ver stroomafwaarts en is weinig bekend over upstreamprocessen bepalen seksuele gezondheid. Dit voorstel richt zich op de rol van gender socialisatie en de link naar de seksuele gezondheid. Inzicht in dit proces ten grondslag ligt aan elke poging om te machtigen meisjes / jongens om hun seksuele gezondheid trajecten bepalen. Het project heeft als doel bij te dragen aan de seksuele gezondheid wereldwijd, en in Vlaanderen in het bijzonder. Concreet zullen we 1) onderzoek gendernormen in relaties door middel van diepte-interviews, 2) het ontwikkelen van instrumenten om gendersocialisatie en seksuele gezondheid te meten, 3) associaties tussen gendersocialisatie verkennen in de vroege adolescentie en de relatie tot seksueel gedrag en seksuele gezondheid uitkomsten bij later adolescentie door het opzetten van een cohort van jongeren 11-13 jaar. Het voorstel voegt Vlaanderen als een studie site naar een wereldwijd consortium onder leiding van de Johns Hopkins University en de World Health Organization, waardoor cross-culturele vergelijking.