Project

Op is Top - een theorie-gebaseerde mHealth interventie om sedentair gedrag te reduceren bij ouderen

Code
3E008820
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Other basic sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
Sedentair gedrag
 
Projectomschrijving

Wereldwijd wordt verwacht dat het aandeel ouderen in de bevolking de komende decennia sterk zal toenemen. Deze toename in ouderen, ook wel de vergrijzing genoemd, verhoogt de druk op de zorgsector, wat onvermijdelijk een financiële belasting betekent. Om deze financiële belasting te beperken, en er voor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol kunnen leven is het belangrijk om in te zetten op gezond ouder worden. Aangezien sedentair gedrag gepaard gaat met heel wat gezondheidsrisico’s, lijkt het reduceren van het sedentair gedrag een veelbelovende strategie om gezond ouder worden te bevorderen. Helaas hebben slechts een beperkt aantal interventies zich gefocust op het reduceren van sedentair gedrag bij ouderen. De bestaande interventies 1) houden bovendien zelden rekening met het habituele karakter van sedentair gedrag, 2) zijn vaak moeilijk te implementeren op grote schaal, en 3) zijn niet dynamisch aangepast aan de dagelijkse noden van het individu. Het hoofddoel van dit project is dan ook het ontwikkelen, optimaliseren en evalueren van een theorie-gebaseerde mHealth interventie om het sedentair gedrag bij ouderen te reduceren. De interventie zal ontwikkeld worden op basis van een dual-process theorie, en zal bestaan uit een mobiele applicatie. Korte en lange termijn effecten, alsook user engagement zullen geëvalueerd worden.