Project

Laten we het een dag noemen: 24-uursgedragingen bij individuen met overgewicht en obesitas

Code
3F017121
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Metabolic diseases
  • Health promotion and policy
  • Preventive medicine
  • Human movement and sports sciences not elsewhere classified
  • Rehabilitation sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
obesitas overgewicht co-creatie 24-uursgedragingen
 
Projectomschrijving

Sinds kort vond er een shift in onderzoek plaats waarbij niet meer gefocust wordt op één specifiek gedrag, maar op alle gedragingen binnen één volledige dag (m.n. fysiek activiteit, zit gedrag en slaap). Deze nieuwe aanpak binnen de gezondheidspromotie, zou ook geïncludeerd kunnen worden binnen de levensstijl interventies gericht op individuen met overgewicht en obesitas (OwOb). Echter zijn er gekende problemen binnen deze groep met betrekking tot het niet volhouden van levensstijl interventies of een herval in een ongezonde levensstijl. Co-creatie kan een oplossing bieden omwille van de samenwerking met de doelgroep in de interventieontwikkeling. Er is reeds bewezen dat co-creatie tot een verhoging van autonome motivatie en empowerment kan leiden, die op hun beurt een positieve invloed hebben op het volhouden van een gezonde levensstijl. Desondanks zijn er nog geen studies (1) die de 24-uurs compositie van OwOb individuen bestuderen en (2) deze gedragingen betrekt in een geco-creëerde interventie. Het doel van dit project is verdeeld in twee subdoelen. Het eerste subdoel gaat de 24-uurs compositie van OwOb individuen in kaart brengen en vergelijken met gezonde controle individuen. Daarnaast worden er associaties bekeken tussen verschillende verklarende variabelen en cardio-metabole uitkomsten. Vervolgens zal er een interventie gecreëerd worden met behulp van de co-creatie techniek. Beide zullen getest worden in een pilootstudie met betrekking tot haalbaarheid.