Project

MSsmall: massaspectrometrie voor kleine organische moleculen

Acroniem
MSsmall
Code
01XP0317
Looptijd
01-02-2017 → 30-11-2022
Financiering
UGent-middelen
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Analytical spectrometry
    • Analytical biochemistry
Trefwoorden
kleine organische moleculen biowetenschappen massaspectrometrie
 
Projectomschrijving

Massaspectrometrie (MS) met
o applicaties in de onderzoeksdomeinen Bioscience Engineering; Life Sciences; Medicine and Pharmacy
o focus op kleine organische moleculen (< 1500 Da)
Profiel is niet enkel dat van een technologieplatform of enkel dat van een expertiseplatform, maar van beiden. De platformwerking steunt op zeer geavanceerde apparatuur, maar de kennis en expertise betreffende state-of-the-art massaspectrometrie zijn even essentieel.