Project

Epigenetische schok: Vroege wijzigingen in DNA methylatie en histon modificaties als onderdeel van de plant immuunrespons

Code
3F016421
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Epigenetics
  • Phytopathology
  • Plant cell and molecular biology
  • Plant immunology
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural plant protection
Trefwoorden
Epigenetica planten immuniteit stress fysiologie
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek wil fundamentele inzichten bieden betreffende de rol van vroege DNA hypomethylatie en histon modificatie veranderingen - een fenomeen dat we de epigenetische schok noemen - op de plantimmuniteit. Het focust op twee modelplanten, Arabidopsis en rijst, wat het mogelijk maakt om de evolutionaire conservatie van deze epigenetische schok na te gaan en zo de impact van het project verhoogt. Rijst is één van de belangrijkste basisgewassen, dat dagelijks meer dan 50% van de wereldbevolking voedt. De Kyndt onderzoeksgroep focust op rijst immuniteit en epigenetica, een steeds belangrijker domein om duurzaam om te gaan met ziektes/plagen. Eerdere resultaten bekomen in de groep, samen met recent Arabidopsis onderzoek (o.a. van de co-promoter van deze aanvraag) tonen het belang aan van DNA hypomethylatie in “pattern triggered immunity” en geïnduceerde resistentie, en van unilaterale histon modificaties in de plantimmuniteit. Dit voorstel zal de onvolledige data uitbreiden, de conservatie van de respons nagaan over verschillende stimuli en de nog steeds grotendeels onbekende oorzaken en gevolgen van deze epigenetische schok onderzoeken. Het project bevat ELISA testen om de epigenetische veranderingen te volgen over de tijd, stimuli en soorten; mRNA-seq en mutanten analyses voor de identificatie van de mediatoren; en ATAC-Me sequencing om de gevolgen na te gaan. Op lange termijn wil dit onderzoek oplossingen bieden voor de stijgende problemen met ziektes in de landbouw.