Project

Kunt U Dat Herhalen? Het verhogen van de kwaliteit en repliceerbaarheid van fysiologisch virtual reality onderzoek door middel van een uitgebreid experimenteel kader

Code
3F015221
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Psychometrics
  • Research methods and experimental design
  • Communication research methodology
  • Media and communication theory
  • Communication sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
Virtuele Realiteit fysiologische meting kwaliteit van ervaring experimenteel kader
 
Projectomschrijving

Virtual reality (VR) experimenten komen steeds meer voor vanwege hun interne en externe validiteit in vergelijking met observatieonderzoek en experimenten in het labo. Recent mens -en gedragsonderzoek in VR maakt gebruik van psychofysiologische metingen (e.g., electroencephalogram , elektrocardiogram, etc.). De repliceerbaarheid binnen dit onderzoeksveld is echter zeer laag ten gevolge van inconsistenties binnen de methodologie en theoretische formuleringen van de gemeten variabelen. In het hier voorgestelde project onderzoeken we hiaten binnen dit onderzoeksveld, met betrekking tot de parameters van gebruikerservaring in VR, de fysiologische sensoren die worden gebruikt, en de aanpak voor de gegevensverzameling en het analyseren. Het project zal deze hiaten binnen het onderzoeksveld aanpakken via 1) literatuuronderzoek om een alomvattende conceptualisering en congruente operationalisering van de kwaliteit van gebruikerservaring (i.e., Quality of User Experience; QoE) in VR te vormen, 2) interviews met experts om de best werkmethode te onderzoeken voor het verkrijgen en analyseren van fysiologische sensordata in VR, en 3) testen met eindgebruikers om de toepasbaarheid van het QoE-model, de psychofysiologische metingen en de beste werkmethode die tijdens de interviews zijn uiteengezet te beoordelen. De bevindingen van dit project zullen belangrijke inzichten opleveren voor de creatie van een gestandaardiseerde experiment workflow in fysiologisch VR-onderzoek.