Project

De code van de letterdoos ontcijferen: fonologisch bewustzijn en lezen bij dove kinderen

Code
3E006320
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language acquisition
    • Phonetics and phonology
    • Sign language research
  • Medical and health sciences
    • Sign language
 
Projectomschrijving

In vergelijking met hun horende leeftijdsgenoten, hebben dove kinderen meer moeite om leeftijdsadequate leesvaardigheden te ontwikkelen. Deze baanbrekende studie combineert bestaande en drie nieuw te ontwikkelen instrumenten om de potentiële netwerken te ontdekken die kunnen leiden tot een succesvoller leesresultaat bij dove kinderen. Het voorgestelde project onderzoekt mogelijke bottom-up fonologische gateways om de codering van geschreven Nederlands te vergemakkelijken. De studie zal de relaties onderzoeken tussen lezen en Vlaamse Gebarentaal (VGT) fonologisch bewustzijn, vingerspelling en speechreading. Tot op heden is het onbekend wat de impact van deze fonologische vaardigheden is op de leesontwikkeling van Vlaamse dove kinderen en of ze (on)afhankelijke factoren zijn van het leesvermogen bij deze kinderen. Daarenboven zal dit onderzoek ook antwoord bieden op wat deze inzichten ons conceptueel leren over het paradigma van de leesdriehoek. Nadien zal de analyse uitgevoerd worden met behulp van Structural Equation Modeling. Deze unieke studie zal het niveau van fonologie via VGT fonologisch bewustzijn, vingerspelling en speechreading bij dove kinderen onderzoeken, gevolgd door een analyse van hun onderlinge relaties en hun potentiële voorspellende karakter op het leessucces van dove kinderen in Vlaanderen.