Project

Starmerella bombicola soforolipide MDR transporter: van fundamenteel onderzoek naar verbeterde productie van nieuwe biosurfactants