Project

De banksector onder druk: een analyse van de economische leefbaarheid van banken.

Code
3F010621
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Financial economics
    • Macroeconomic policy, macroeconomic aspects of public finance and general outlook
    • Monetary policy, central banking and the supply of money and credit
Trefwoorden
Langetermijn bankperformantie in Europa Regulering en het dividendverbod Geografische en functionele diversificatie
 
Projectomschrijving

Na de financiële crisis hebben de Europese banken slechter gepresteerd dan hun Amerikaanse tegenhangers. Waar beleidsmakers reeds voor de start van de pandemie bezorgd waren over de waardering van de Europese banken, heeft Covid-19 de koers-boekwaardes – een typische indicator van performantie – naar nieuwe dieptepunten gestuurd. Dit is een signaal van aanhoudende stress in het systeem en wijst erop dat investeerders zich vragen stellen bij de economische leefbaarheid en het winstpotentieel van de businessmodellen van de banken. Als eerste contributie onderzoek ik de impact van post-crisis regulering op de algemene waardering van banken en op de individuele componenten ervan (winstgevendheid en risico). In een tweede deel analyseer ik de impact van het dividendverbod uit 2020 op bankwaarderingen, bankkapitaal en leningen aan de reële economie. Dit laat toe om de voorspellingen van verschillende theoretische modellen te testen. Om de performantie van de banken te verbeteren, benadrukken beleidsmakers de noodzaak tot diversificatie en grensoverschrijdende fusies. In het derde deel van dit project onderzoek ik daarom wat de impact is van diversificatie – zowel geografisch als functioneel – op de performantie van banken. Het combineren van beide types diversificatie voor een wereldwijde sample, laat toe om voor het eerst de onderlinge interactie te bestuderen. Deze resultaten zijn belangrijk voor stakeholders en brengen ook beleidsaanbevelingen met zich mee.