Project

De interactie tussen angiogenese en macrofagen in pediatrische niet-alcoholische leververvetting

Code
3E003420
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Molecular diagnostics
  • Metabolic diseases
  • Innate immunity
  • Hepatology
  • Pediatrics
Trefwoorden
Niet-invasieve diagnose Karakterisering van de macrofaag subsets Evaluatie van angiogenese
 
Projectomschrijving

Pediatrische niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) is de meest voorkomende chronische leverziekte bij volwassenen geworden, en kan leiden tot leverfibrose, cirrose en hepatocellulair carcinoom. Een optimaal diagnostisch algoritme en farmacologische behandelingsopties ontbreken op heden echter. Angiogenese en macrofaag-gemedieerde inflammatie zijn twee aan elkaar gelinkte ziektemechanismen in volwassen NAFLD, maar werden nog niet gedetailleerd onderzocht in de pediatrische populatie. In dit project wil ik fundamentele en translationele benaderingen combineren om nieuwe targets in pediatrische NAFLD te identificeren. Vooreerst wordt het potentieel van niet-invasieve diagnostische middelen onderzocht in een grote populatie obese kinderen en adolescenten. Een pilootstudie toonde reeds de aanwezigheid van NAFLD en zelfs gevorderde leverfibrose aan in een belangrijke proportie obese kinderen, wat de geschiktheid van deze cohorte bevestigt. De inflammatoire en transcriptionele repolarisatie van circulerende monocyten wordt nagegaan in deze patiënten, bouwend op verkregen data in volwassen NAFLD patiënten. Daarnaast zullen angiogenese en macrofaag subtypes diepgaand onderzocht worden in een muismodel voor pediatrische NAFLD. Dit legt ook de basis voor het targeten van de link tussen angiogenese en macrofagen via een genetische en farmacologische inhibitie van de chemokine receptor CXCR4, die zowel in macrofagen als endotheelcellen pathogene functies kan vervullen.