Project

Beschermende factoren tegen het plegen van verkrachting: Naar een sterkte-gebaseerde benadering in risicobeoordeling en preventie van verkrachting

Code
3F010421
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Social perception and cognition
    • Causes and prevention of crime
    • Correctional theory, offender treatment and rehabilitation
Trefwoorden
Seksueel geweld seksueel geweld experimentele criminologie risicotaxatie
 
Projectomschrijving

Onderzoek naar daderschap van verkrachting heeft zich vooral gericht op risicofactoren, terwijl de kennis over beschermende factoren beperkt blijft. Deze kennis is nodig om de risico’s volledig te begrijpen en veelbelovende sterkte-gebaseerde benaderingen verder uit te werken. Malamuth's Confluence Model voorspelt seksuele agressie door een interactie tussen vijandige mannelijkheid en onpersoonlijke seks. Dit project tracht dit model uit te breiden met beschermende factoren: 1) positieve toestemmingsattitudes, de kern van consensuele seksuele relaties, en 2) anti-verkrachtingsattitudes om verkrachtingsmythes aan te pakken, die sterk samenhangen met het plegen van verkrachting. Daarnaast is empathie een belangrijke factor vanwege het dempend effect op risicofactoren en het potentieel versterkend effect op beschermende factoren. Met behulp van Structural Equation Modelling ga ik na hoe de verschillende risico- en beschermingsfactoren elkaar en zelfgerapporteerde neiging tot verkrachting beïnvloeden. Verder zal ik twee experimentele studies uitvoeren waarbij ik gebruik maak van een cognitief onderzoeksparadigma: het op herhaling gebaseerde waarheidseffect. Onderzoek heeft aangetoond dat de herhaalde blootstelling aan uitspraken hun geloofwaardigheid verhoogt. Via dit effect zal ik anti-verkrachtingsuitspraken overbrengen zodat anti-verkrachtings- en positieve toestemmingsattitudes worden versterkt. Dit zal, naar verwachting, resulteren in lagere neiging tot verkrachting.