Project

Een analyse van de effectiviteit van macroprudentieel beleid en de interactie met de geloofwaardigheid van monetair beleid

Code
3F009421
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Monetary policy, central banking and the supply of money and credit
    • Macroeconomics and monetary economics not elsewhere classified
Trefwoorden
Macroprudentieel beleid
 
Projectomschrijving

Sinds de financiële crisis van 2008-9 kiezen beleidsmakers steeds meer voor het inzetten van macroprudentiële beleidsinstrumenten om de stabiliteit en weerbaarheid van de financiële sector te versterken. De werking en effectiviteit van deze instrumenten is echter nog onduidelijk. Het doel van dit project is daarom om de literatuur en kennis hieromtrent uit te breiden en te verbeteren. Ten eerste zal ik indicatoren opstellen die, in tegenstelling tot de bestaande literatuur, het restrictief karakter van een macroprudentiële beleidsmaatregel op een consequente manier in rekening nemen. Deze verfijnde indices zullen gebruikt worden om (i) na te gaan hoe de kredietgroei en de groei van huizenprijzen in de EU reageren op instrumenten die gericht zijn op kredietnemers en (ii) te analyseren of deze instrumenten meer of minder effectief zijn als ze tegelijk met andere soorten macroprudentiële maatregelen geïmplementeerd worden. Ten tweede zal ik de interactie tussen macroprudentieel en monetair beleid nagaan door te onderzoeken of verschillende vormen van toewijzing van macroprudentiële bevoegdheden aan een centrale bank de geloofwaardigheid van een centrale bank beïnvloeden als gevolg van belangenconflicten. Ten laatste gebruik ik gemeentelijke data om de heterogene effecten van Belgische huizensector-specifieke macroprudentiële instrumenten op de huizenprijscyclus te evalueren, rekening houdend met de structurele factoren die de groei van huizenprijzen in België drijven.