Project

Ontwikkelingsregressie en restrictieve en repetitieve gedragingen bij kinderen met of een verhoogde kans op autismespectrumstoornis.

Code
3E002520
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Developmental neuropsychology
    • Psychological assessment
    • Research methods and experimental design
  • Medical and health sciences
    • Pediatrics
Trefwoorden
Autismespectrumstoornis ontwikkelingsregressie repetitief en stereotiep gedrag
 
Projectomschrijving

Tot op heden blijft het concept van regressie, gekenmerkt door een verlies van eerder verworven vaardigheden tijdens het tweede levensjaar, een raadselachtig fenomeen in de ontwikkeling van kinderen met autismespectrumstoornis (ASS). Gebaseerd op toenemende wetenschappelijke en klinische interesse, is er steeds meer fenotypisch en genetisch bewijs voor een verband tussen regressie en beperkt en repetitief gedrag (BRG). Prospectieve studies die de ontwikkeling opvolgen van kinderen met een oudere broer of zus met ASS die een verhoogde kans hebben op ASS (EL-sibs) worden minder beïnvloed door een aantal conceptuele en methodologische problemen typerend voor retrospectieve studies en kunnen een beter begrip verschaffen van regressie en BRG. Het doel van dit project is om te onderzoeken of kinderen met ASS en regressie meer BRG vertonen, vooral op latere leeftijd, wat aangeeft dat schadelijke effecten van regressie na verloop van tijd meer uitgesproken worden. Om representatieve resultaten te verkrijgen, omvat het huidige onderzoek drie grote cohorten: EL-sibs, EL-groep van premature kinderen en kinderen met een klinische diagnose. Om dit te onderzoeken, zullen gegevens van cross-sectionele en longitudinale studies worden geanalyseerd en aanvullend vervolgonderzoek worden uitgevoerd. De aanwezigheid van een specifiek fenotype van ASS, gekenmerkt door regressie en meer BRG, kan zowel impact hebben op de etiologische kennis als richtlijnen geven voor vroege detectie en interventie.