Project

De ecologische verbeelding in Afrikaanse Franstalige literatuur. Een ecopoëtische studie van fictie uit de Maghreb, de Sub-Saharische landen en de eilanden van de Indische Oceaan (1990-heden)

Looptijd
01-10-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Contemporary literature
    • Literatures in French
 
Projectomschrijving

De ecologische problematiek geniet steeds meer aandacht in hedendaagse literatuur. Ik wil onderzoeken hoe Franstalige romans en novelles van de Maghreb, Subsaharische landen en eilanden van de Indische Oceaan de milieuproblematiek van Afrika voorstellen. Gezien de ecologische sprong in de Afrikaanse literaire verbeelding als gevolg van de globalisering van de markt en de oprichting van kapitalistische regimes na de val van de Berlijnse Muur, zal ik me concentreren op literaire werken gepubliceerd na 1990. De hedendaagse Afrikaanse literaire verbeelding toont verschillende vormen van milieuproblemen zoals bodemvervuiling, ondermaatse afvalverwerking, ophoping van elektronisch afval en ontbossing. Vanuit theoretisch perspectief zal mijn onderzoek zowel een bijdrage leveren aan de ecopoëtica als aan de (postkoloniale) ecokritiek, waarvoor het grootste deel van de Franstalige literaire productie van Afrika een blinde vlek is gebleven. Overeenkomstig de eerste benadering wil ik nagaan welke stilistische en narratieve kenmerken worden gebruikt om de specificiteit van de Afrikaanse ecologische problemen uit te drukken. In lijn met de laatste benadering, meer cultureel georiënteerd, zal ik onderzoeken hoe literatuur de relatie tussen ecologie en (neo)koloniale geschiedenis en sociale problemen voorstelt. Mijn analyse van teksten uit verschillende regio's zal bovendien inzicht geven in de manier waarop Afrikaanse auteurs erin slagen om een transnationaal perspectief te creëren.