Project

Zitten we op dezelfde golflengte? Sociale interactie tussen personen met autismespectrumstoornis

Code
3F007721
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Neuroimaging
    • Psychopathology
    • Cognitive processes
    • Social perception and cognition
Trefwoorden
Autismespectrumsstoornis cognitieve neurowetenschappen sociale processen
 
Projectomschrijving

Personen met autismespectrumstoornis (ASS) hebben problemen met wederkerige sociale interactie in het dagelijkse leven met negatieve consequenties tot gevolg. De exacte oorzaak en neurobiologische onderbouwing is onbekend. Om de sociale problemen in ASS beter te begrijpen, passen we een tweede persoonsperspectiefbenadering toe met focus op actieve deelname in sociale interactie. Personen met ASS hebben niet enkel problemen met het begrijpen van Neurotypical personen (NT), NT-personen hebben ook problemen met het begrijpen van personen met ASS, gerefereerd naar als de interactionele heterogeniteitshypothese. Volgens deze hypothese kunnen mensen die neurologisch anders zijn en die de wereld op een andere manier verwerken, problemen hebben met het leggen van goede contacten. Deze hypothese impliceert ook dat personen met ASS minder problemen in interactie met iemand met ASS zouden ervaren. Dit wordt inderdaad ondersteund door preliminair onderzoek. Er is echter geen systematisch onderzoek. Daarom zullen we in dit project de sociale interactie tussen verschillende dyades (ASS-ASS, NT-ASS, NT-NT) onderzoeken op het gedrags- (WP1) en hersenniveau (WP2). In WP2, gaan we de communicatie tussen hersenen onderzoeken met hyperscanning. De resultaten van dit onderzoek zullen leiden tot fundamentele nieuwe inzichten in de (neurobiologische onderbouwing van) sociale problemen in ASS die gebruikt kunnen worden om interventies en communicatie met personen met ASS te verbeteren.